SZAKMAI TAPASZTALATOK


NTP-FTP-16-0003


Támogatta: NEMZETI TEHETSÉGPROGRAM, EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ, EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Az uniós országokban közös cél a fogyatékossággal élők közös foglalkoztatási szintjének emelése. A fogyatékossággal kapcsolatos kérdések megközelítése az integrációt tekinti kulcskérdésnek a sérült emberek aktív társadalomba illeszkedése területén. A szegregációs mechanizmusok ellensúlyozása az integrációs tevékenységek elterjedésében, az integrációt támogató eszközrendszer megerősítésében valósul meg. Térnyerése segíti a tanulók későbbi életútját, a felnőtt életben a munkaerőpiacon való sikeres érvényesülést, ezáltal az életminőségük javulását. A programunk fő célja ennek az erősítése volt.


Olyan tematikát állítottunk össze, ahol sikeresen tudtuk egybe kapcsolni az aktuális értékeket és ünnepeket. Az ünnepek hagyományai ma is élénken élnek, ezeket is őrizni, ápolni kell. Tehetséges sajátos nevelési igényű tanulóinkkal ezeket a gyökereket kutattuk, ismertettük meg ebben a 60 órás programban, melynek részét kiscsoportos foglalkozások, alkotómunka, tehetséggondozó foglalkozás, kiállítás szervezés, záró rendezvény, múzeumlátogatás képezték. Természetesen a mai kor IKT eszközeit is alkalmaztuk, bizonyítva ezzel, hogy a média, informatika világa sokrétűen felhasználható egy munka során. A tanári attitűd formálása is fontos célunk volt, szociális érzékenysége, empátiája, az eltérések elfogadásának, a különbségek kezelésének, képességének a fejlesztése. Továbbá támogató környezet megsegítése az iskolákon belül és kívül. Az intézményvezető, a helyi irányítás, a helyi közösségek teljesen partnerek voltak tevékenységeink megvalósításában, segítették munkánkat, sőt az Igazgató asszony önkéntesként részt vett a pályázat sikeres megvalósításában.


A projektben a gyermekek megmutathatták tehetségüket, fejleszthették tudásukat, kézügyességüket, nemcsak hagyományos módon, kézműves foglalkozásokon aktívan alkothattak. Sok önkéntest vontunk be a programjainkba, akik aktívan közreműködői voltak néhány tevékenységünknek. Így ők is segíteni tudtak a gyermekeknek, hiszen fontos célként tűztük ki a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, információcsere fejlesztését. Legfontosabb pedagógiai elvünk volt a sajátos nevelési igény típusának megfelelő foglalkozások biztosítása, az integráció elősegítése, a kézügyesség, manuális készség fejlesztése, az oldott légkör biztosítása, a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltése, a gyermekek érdeklődésének kielégítése, a gyermekek együttműködési készségének fejlesztése a kérdezés és a megismerés örömének megélése, a logikus és a kreatív gondolkodás együttes fejlesztése, és a különböző információk közötti kapcsolatok kialakítása.


Fontosabb megvalósult célok:


- kézműves foglalkozásokon keresztül a manuális készség fejlesztése, többféle technika megismerése, a népi értékek megőrzése

- integráció elősegítése

- inkluzió előkészítése

- a társadalom érzékenyítése

- közösségi élmények erősítése

- társadalmi értékrend erősítése, ezeknek az értékeknek felismerése, miért jó ehhez az értékrendhez tartozni, lelki támasz adása a mindennapokhoz

- az ünnepkörök tartalmasabb megismerése, a család, az egymáshoz tartozás mélyítése, szociális értékek ápolása

- kreativitás fejlődése

- érzelmi, intelligencia síkon erősödés

- alkotókedv felkeltése

- kulturális fejlődés és nyitottság megteremtése

- tudásvágy felkeltése

- a megismerés öröme