"ALAKÍTA-LAK"

azaz segítsük az értelmi fogyatékos gyerekek fejlődését!


NTP-FTP-16-0003


Támogatta: NEMZETI TEHETSÉGPROGRAM, EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ, EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Nyertes pályázati programunkban 5 fő sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanuló tehetséggondozása valósult meg. Valamennyien a Nagydobosi Általános Iskola felső tagozatos diákjai. Életkorukat tekintve 10-13 évesek, 3 fiú és 2 leány. Vizuális területen mutatkozott meg elsődleges tehetségígéretük.Mindannyiukat erős akarat jellemzi, motiválhatóak, szeretnek felfedezéseket tenni. Integráló környezetben tanulnak, és ezt a tehetséggondozó programunkban is biztosítottuk számukra.


A támogatásnak köszönhetően tanulóink nagyon sokféle formában, tevékenység végzése közben fedezték fel az alkotás örömét, beleáshatták magukat a népi hagyományok megismerésébe, felismerték a népi kultúra fontosságát is. Legfontosabb célkitűzéseink a sajátos nevelési igényű tanulók tehetségének a kibontakoztatása, integráció elősegítése, előkészítve az inkluziót, a befogadást, a hagyományok ápolását, mélyítését és megismertetését, valamint ezek kapcsolódását - maradéktalanul megvalósult. Gazdag foglalkozásokat, programokat, rendezvényeket tudtunk kínálni gyerekeinknek, ahol feltöltődhettek, tevékenykedhettek kedvük szerint. Közösségélményük, kommunikációjuk erősödött, társas kapcsolataik fejlődtek.


Foglalkozásokon, tehetségépítésen, kiállításon mutathatták meg elért eredményeiket, fejlődésüket. A kirándulás, a múzeumpedagógiai foglalkozás olyan plusz többletet adott a gyerekeknek, ami elősegítette a tanultak mélyítését, látták az örökkévalóságot is az alkotások "megmaradását" az utókornak, tapasztalhatták a gyerekek, láthatták, amiről beszéltünk, tanultunk. Programjaink integrált környezetben, oldott légkörben zajlottak, a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát felkeltette, a kérdezés és a megismerés örömét átélhették, logikus és kreatív gondolkodásuk fejlődött a sajátos nevelési igény típusának megfelelően. Ismeretük, tudásuk mélyült. A kapott információk és produktumok által az ép társaik láthatták, hogy fogyatékos társaik eredményesek a kézműves, térbeli-vizuális tevékenységek területén, ügyesek, ezáltal befogadóbbá váltak, a gyerekek agresszió szintje csökkent, azáltal, hogy sikeresnek tudhatták magukat a tehetségük kapcsán.


Egy értékeiben sokkal többet nyújtó, érzelmileg és erkölcsileg is gazdagító tanulmányi évük volt. Magabiztosabbá váltak, önismeretük, önértékelésük fejlődött, jobban odafigyeltek egymásra, és nem utolsó sorban szabadidejüket hasznosan töltötték el, új információkkal gazdagodva.